ביריה, הקק"ל – ואל-עראקיב

תגובה אחת

בביריה נכנעו השלטונות הבריטים לנחישות של היישוב היהודי, שחזר והקימה מחדש שלוש פעמים. באל-עראקיב רימה הממשל הצבאי את התושבים בפינויים, הקק"ל מכשירה את אדמתם לייעור, התושבים חזרו והקימו את כפרם, המינהל והקק"ל הרסו 15 פעמים (!), והתושבים מקימים מחדש  שני סמלים לנחישות בהתיישבות.

המשך הפוסט של נפתלי רז ב"על צד שמאל"

הריסות השבוע. צילום : חיה נוח

חורבה הסטורית באל עראקיב

כתיבת תגובה

.ביתו של סלים אבו מדיע'ם נהרס
ליד – חורבות בית סבו שקנה את הקרקע בשנת 1929

The home of Selim Abu Mdeighem was demolished. Nearby – the remains of his grandfather's home – the grandfather bought the land in 1929.
10/07/10

צילום: אורי זקהם

זריעה מסורתית בטוויל אבו ג'רוול

כתיבת תגובה

29/12/2007
יום זריעה מסורתית בטווייל אבו ג'רוול
A day of traditional sowing in Twayyel Abu Jarwal
עבודה משותפת ערבית יהודית
Arab-Jewish joint work

http://www.flickr.com/photos/31383164@N06/sets/72157625439375400/show/