בניית גדר סביב גן ילדים ברכמה

תגובה אחת

בניית גדר סביב גן ילדים מאולתר
Fencing an improvized kindergarten
22/12/2008

גן חדש לילדי רכמה ביוזמת "מרקם אזורי"

כתיבת תגובה

פעילות עיקשת של "מרקם אזורי" -קבוצת תושבים מירוחם שרואים בזכות לחינוך ערך עליון, הביאה להקמתו של גן חדש בכפר הלא מוכר רכמה.
הגן הוקם במקום הגן שנהרס לפני כשנה וחצי ויפתח כנראה לאחר חג הקורבן בעוד כשבועיים.
קבוצת "מרקם אזורי" קמה בשנת 2006 כקבוצת לימוד של תושבי ירוחם והאזור, מכל גוני הקשת הפוליטית והדתית, אשר ביקשו להכיר וללמוד על שכניהם, תושבי הנגב הבדואים החיים בסביבת ירוחם.
בשלב הראשון הקבוצה בחנה את הבעיות והאתגרים בתחומי החינוך, הבריאות והדיור הקשורים לבדואים בנגב בכלל ולשכנינו בכפר רכמה בפרט.
לאחר שלב הלימוד הוחלט בקבוצה על פעולה מעשית בתחום החינוך. הקבוצה פועלת מאז 2008 לעזרה בהקמת גן ילדים בכפר רכמה על מנת שילדי רכמה יוכלו לממש את זכות היסוד לחינוך נגיש.
אתר פותחים גן