הריסת בתים בעתיר מאי 2013

כתיבת תגובה

על מצבו של הכפר:

סרט על עתיר/אום אלחירן

כתיבת תגובה

עתיר/ אום אלחיראן – שבט הקוועין

כתיבת תגובה

קוואעין Qawai'n

צילום: אורי זקהם. 20.11.2010

להגדלה

תמונות מהריסות בעתיר אום אלחיראן מאי-יוני 2007

תגובה אחת

ראש הממשלה נתניהו דורש דיון חוזר בהחלטה להכיר בעתיר/אום אלחיראן ובתל ערד

כתיבת תגובה

משרד ראש הממשלה הורה לועדת המשנה לעניינים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) לקיים דיון חוזר בהחלטתה להכיר בשני הכפרים הבדווים הבלתי מוכרים עתיר/אום אלחיראן ותל ערד. בכך הפך את החלטתה של הועדה להכיר בכפרים.
משמעות הדבר היא ששני הכפרים בהם חיים יותר מ-2000 תושבים ערבים יהרסו ותושביהם ידרשו לעבור למקומות אחרים בנגב. זאת בניגוד לדעת הועדה ולהמלצות החוקרת שמינתה הועדה לבדיקת הנושא לעומק.

הכתבה המלאה