הכפר הוכר ע"י המדינה ב-2006. עד היום אין לכפר תוכנית מתאר. הריסות הבתים נמשכות