ההונאה הגדולה של מינהלת הבדואים- אין דיור חליפי רק בולדוזרים