נורי אל עוקבי נדון לשבעה חודשי מאסר על ניהול עסק ללא רשיון

פורום דו קיום בנגב
אורי זקהם