.ביתו של סלים אבו מדיע'ם נהרס
ליד – חורבות בית סבו שקנה את הקרקע בשנת 1929

The home of Selim Abu Mdeighem was demolished. Nearby – the remains of his grandfather's home – the grandfather bought the land in 1929.
10/07/10

צילום: אורי זקהם