בניית גדר סביב גן ילדים מאולתר
Fencing an improvized kindergarten
22/12/2008