קוואעין Qawai'n

צילום: אורי זקהם. 20.11.2010

להגדלה