צילום: אסף סולטן. נובמבר 2010

בבוקר שביקרנו בטללקה היתה השכונה כמעט ריקה מגברים, עובדים בחוץ. הילדים לא הלכו באותו יום לביה"ס ולגנים בלקיה, כי היתה הפסקת מים במוסדות החינוך וגם בשכונה. זה קורה די הרבה. ההפסקות ממושכות, אפילו כמה ימים. כאשר אין מים גם בשכונה וגם בביה"ס הילדים לא יכולים להצטייד אפילו בבקבוקים. פשוט לא הולכים לבית ספר.  אין מים אין תורה.